« terug naar vorige pagina

Kwaliteit huisartsenpraktijk

NHG-geaccrediteerde praktijk

In september 2014 kreeg onze praktijk het keurmerk ‘Geaccrediteerde praktijk’ van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG). Dat is de wetenschappelijke vereniging van de Nederlandse huisartsen. In 2015, 2016 en 2017 kregen we opnieuw een positieve beoordeling. Dit betekent dat onze praktijk voldoet aan de kwaliteitseisen van het NHG en dat we voortdurend werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. Daar zijn we trots op!

Hoe werkt het?
Voordat een huisartsenpraktijk het keurmerk kan krijgen, wordt hij eerst grondig doorgelicht. Er worden gegevens verzameld over de medische zorg en de manier waarop de praktijk georganiseerd is. Via een enquête kunnen patiënten hun oordeel geven over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts. Een onafhankelijk adviseur verwerkt alle gegevens in een rapport. De huisarts maakt vervolgens aan de hand van dit rapport verbeterplannen voor de medische zorg, de patiënttevredenheid en de praktijk organisatie.

Daarna bezoekt een NHG-accrediteur de huisartsenpraktijk om te kijken of de gegevens op de goede manier zijn verzameld, de plannen aan de gestelde eisen voldoen en of de praktijk met de uitvoering is begonnen. Alleen als de praktijk aan alle voorwaarden voldoet, geeft de accrediteur het NHG keurmerk af.

Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw. Om te zien of de praktijk zich aan de afspraken houdt en de verbeterplannen goed uitvoert en, waar nodig, bijstelt. De praktijk is verplicht ieder jaar nieuwe verbeterplannen te ontwikkelen. Het keurmerk is steeds 1 jaar geldig.

Uw ideeën en opmerkingen zijn welkom
Er blijft natuurlijk altijd iets te verbeteren. Wij zijn daarom altijd blij als u uw

  • ideeën,
  • opmerkingen of
  • klachten met ons deelt.

Geef ze door aan een van onze medewerkers. Daar worden we beter van!