« terug naar vorige pagina

Huisregels

Huisregels Huisartsenpraktijken Velp

Binnen onze praktijken streven we naar een prettige sfeer en respectvolle omgang met elkaar en met onze patiënten. U kunt op ons rekenen, wij rekenen op u! Samen houden we ons aan de volgende regels.

Wat doen we wel?

Wat doen we niet?

Medewerkers, patiënten en begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

Zonder duidelijke reden bent u niet in de praktijk aanwezig zijn.

Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk op.

We gebruiken geen verbaal of lichamelijk geweld. Ook intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan. We dragen uiteraard geen wapens bij ons.

Mobiel telefoneren mag, maar hou wel rekening met anderen.

Als we in gesprek zijn met elkaar telefoneren we niet zonder dringende noodzaak.

Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Dit is zelfs wettelijk verplicht.

Roken is verboden. Wanneer u wilt roken, vragen wij u vriendelijk dit te melden aan de balie en vervolgens naar buiten te gaan.

Medewerkers doen hun uiterste best om u zo snel en optimaal mogelijk te helpen, in geval van drukte bestaat de kans dat u soms langer moet wachten dan u gewend bent. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Alcohol, drugs en andere geestverruimende middelen gebruiken of verhandelen is niet toegestaan.

We verstrekken elkaar alle informatie die nodig is voor het leveren van goede zorg.

We maken geen beeld- of geluidsopnames zonder toestemming van elkaar.

 Wij komen gemaakte afspraken na.

Bij het niet kunnen nakomen van afspraken laten we dat tijdig aan elkaar weten.

We houden er rekening mee dat spoedgevallen de normale gang van zaken kunnen verstoren.

We vermijden het de privacy van anderen te schaden.

In het uiterste geval kan de huisarts u de toegang tot de praktijk te ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. De huisartsen of hun medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.